Deski tarasowe

PODŁOŻE

 • Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego obiegu powietrza (1) pod deskami, ułatwiającego ich suszenie.
 • Podłoże powinno być płaskie i stabilne.
 • W celu szybkiego odprowadzenia wody, podłoże powinno być nachylone o 10 mm na każdy metr (2) w kierunku ułożenia deski i przeciwnie do domu. Nachylenie dotyczy również desek tarasowych i zapewnia całkowite odprowadzenie wody z powierzchni i z pod desek.

MOCOWANIE LEGARÓW

 • Deski tarasowe są montowana na legarach. Legary należy ustawić tak, aby umożliwić zamocowanie klipsa startowo- zakończeniowego w przedniej części każdego legara.
 • Odległość pomiędzy legarami nie powinna przekraczać 500 mm. Ułożyć dodatkowy legar w odległości 200 mm od pierwszego i ostatniego legara, na początku i na końcu każdej deski. Ta sama zasada dotyczy rozstawu legarów w miejscach połączeń desek na długości.
 • Legary są mocowane do fundamentu betonowego lub do konstrukcji nośnej, co 500 mm w odpowiedni sposób (2).
 • Wykonać stożkowe zagłębienie na otwory umożliwiające ukrycie łbów wkrętów (3).

MOCOWANIE DESEK

 • Ustawić deski w tym samym kierunku szczotkowania (patrz oznaczenie w komorze deski lub nadruk atramentowy na długim boku deski).
 • Zachować dylatację 5mm/m oraz co najmniej 15mm od każdej ściany (4) zapewniającą swobodną rozszerzalność materiału.
 • Pierwsza i ostatnia deska jest mocowana klipsami startowo-zakończeniowymi. Kolejne deski są wprowadzane w poprzednie klipsy i mocowane do legarów za pomocą klipsów standardowych (4), a procedura powtarzana jest dla kolejnych desek na wszystkich legarach. Po zamontowaniu wszystkich desek, na końcach wszystkich desek mocowany jest klips startowo-zakończeniowy.
 • Zalecane jest ułożenie legarów na końcach desek. Deski nie mogą być przewieszone więcej niż 50mm poza legar.
 • Klips łączący (5) umożliwia wzdłużne połączenie desek. Przerwa dylatacyjna na wzdłużnym połączeniu desek, pomiędzy krótszymi bokami desek, powinna wynosić 10 mm. Taki rozstaw zapewni swobodną rozszerzalność suchej deski tuż po montażu i po krótkim czasie szczelina dylatacyjna zwęży się.
 • Przed zamocowaniem klipsów wymagane jest wstępne nawiercenie otworów w legarze, wiertłem o fi 2,5-3,0mm.
 • Taras można wykończyć listwą cokołową lub kątownikiem (6-7).

INNE MIEJSCA MONTAŻU: TARAS NA DACHU, KONSTRUKCJA PŁYWAJĄCA ,...

 • Jeżeli legary, nie są podparte na całej długości, nie mogą być zamocowane do konstrukcji (dachu), są mocowane pływająco na cokołach,... wymagane jest użycie ramy (8) stalowej lub drewnianej (klasa 1). Nie stosować w tym celu legarów Duofuse® (DFB048). Ustawić ramę na podłożu lub podporach. Odległość pomiędzy podporami nie powinna przekraczać 500 mm.
 • W przypadku legarów drewnianych lub stalowych użyć klipsów łączących (DFC002) lub standardowych (DFC001).

Ogrodzenia pełne

Ponieważ powierzchnie desek i słupków są szczotkowane, wymagane jest, aby znak (1) znajdował się po tej samej stronie deski (przód lub tył). Deski mogą być układane bezpośrednio na ziemi, ponieważ są odporne na działanie grzybów, pleśni. Jeżeli segment (przęsło) jest układany na trawie lub innym miękkim podłożu, upewnić się, że nie zapada się on w gruncie. Podeprzeć segment na poziomie gruntu w trzech miejscach za pomocą pustaków, płyt betonowych lub innego twardego materiału. W przypadku zastosowania suchego podkładu betonowo-żwirowego o grubości do 4 cm, ogrodzenie można zamocować do dużych profili U Duofuse® (szerokość 4,2 cm) (2). Standardowa długość desek wynosi 180/200 cm, przy czym mogą być one docięte do wymaganej długości.

MONTAŻ PROFILI U

 • Profil U można zamocować do więcej niż jednego boku (maksymalnie 4) w celu wykonania narożnika lub jako dodatkową podstawę.
 • Zamocować profil U do słupka za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej 4,5/5,0 x 25/40 mm (rozstaw maks. 40 cm).

MONTAŻ SŁUPKÓW I DESEK

 • Jeżeli jest to możliwe, montaż należy rozpocząć od ściany domu, altany lub innego stałego elementu. Po zamontowaniu pierwszego słupka, zamontować ostatni słupek. Prawidłowo zakotwić pierwszy i ostatni słupek. Stawiać kolejno segmenty ogrodzenia. Ustawić słupki w linii prostej i na tej samej wysokości. Wsuwać deski w profile U od góry (3).
 • Dosuwać deski jedna do drugiej. Pozostawić co najmniej 1 cm szczelinę dylatacyjną (4) na obu końcach desek. Upewnić się, że zachowana jest szczelina dylatacyjna o szerokości min. 5,5 cm od podstawy daszka, która zapewni swobodną rozszerzalność materiału.

Dostępne są trzy metody montażu słupków ogrodzeniowych:

 • Przy ścianie za pomocą kołków, wkrętów lub wsporników kątowych ze stali nierdzewnej.
 • W gruncie bez stop słupków (5).
  1/3 wysokości słupka ogrodzeniowego (co najmniej 40 cm) powinna znajdować się poniżej poziomu gruntu. Wykopać otwór o wymiarach 40 x 40 mm i głębokości 80 cm wypełniony całkowicie lub co najmniej do 2/3 głębokości piaskiem stabilizowanym cementem, betonem lub betonem szybkowiążącym.
 • Do tarasu, posadzki lub płyty betonowej z użyciem stop słupków.
  Zamocować stopy słupków za pomocą odpowiednich wkrętów, śrub i/lub kołków/ do stabilnej podstawy. Nasunąć słupek nad stopą słupka. Dociąć słupek do odpowiedniej długości.

WYKOŃCZENIE

 • Ogrodzenie można wykończyć montując mały profil U do górnej deski (6). Słupki są wykańczane poprzez przyklejenie wewnętrznych krawędzi daszków do słupka. Zamocować daszki po zamontowaniu wszystkich profili U poziomych.

Ogrodzenia trapezowe

Metoda montażu systemu ogrodzeń trapezowych Duofuse® jest identyczna do montażu systemu desek łączonych na pióro i wpust, ponieważ deski są również łączone pomiędzy dwoma profilami U.

 • Zastosowanie systemu ogrodzeń z desek trapezowych Duofuse® zapewnia szereg różnych konfiguracji segmentów (przęseł) (wysokość 20 do 200 cm) w zależności od liczby stosowanych desek. Można również wykonać ogrodzenia o różnej wysokości, np. pierwszy segment o wysokości 120 cm, drugi o wysokości 160 cm itp. Deski mogą być układane bezpośrednio na ziemi, ponieważ są odporne na działanie grzybów, pleśni.
 • Standardowa długość desek wynosi 200 cm, przy czym mogą być one docięte do wymaganej długości. Ze względu na zastosowanie wzmocnienia ze stali cynkowanej, do cięcia desek należy użyć piły z tarczą do cięcia stali.
 • Na obu końcach należy pozostawić szczelinę dylatacyjną około 1 cm zapewniającą swobodną rozszerzalność materiału. Upewnić się, że deski są wsuwane wpustem do dołu (patrz schemat). Uwzględniając grubość profil U (0,5 cm), deski powinny mieć długość 2 x 1,5 cm mniejszą, niż odległość pomiędzy dwoma słupkami. Standardowo odległość pomiędzy słupkami wynosi 203 cm.
 • 1/3 wysokości słupka ogrodzeniowego powinna znajdować się poniżej poziomu gruntu. Dla ogrodzeń o wysokości 200 cm, wystarczy montaż na głębokości 95 cm. Wykopać otwór o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 95 cm i w razie potrzeby włożyć do otworu pustak, aby uniknąć dalszego zagłębiania słupka.

Ogrodzenia ażurowe

Ponieważ powierzchnie desek i słupków są szczotkowane, oznaczenie powinno znajdować się po tej samej stronie każdej deski (przód lub tył).

Deski mogą być układane bezpośrednio na ziemi, ponieważ są odporne na działanie grzybów, pleśni. Standardowa długość desek wynosi 180 cm, przy czym mogą być one docinane do wymaganej długości.

MONTAŻ PROFILI U I PRZEKŁADEK

 • Dociąć na długość i zamocować profile U do słupka (patrz str. 8).
 • Wyznaczyć wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a dolną deską oraz odstęp pomiędzy poszczególnymi deskami. Dociąć przekładki dystansowe do wymaganej długości. Wsunąć pierwszą przekładkę w profil U na podłożu. Zamocować przekładkę wkrętami. Powtórzyć dla wszystkich słupków.

MONTAŻ SŁUPKÓW I DESEK
Mocowanie słupków jest identyczne z metodą mocowania systemu łączonego na pióro i wpust (ogrodzenie pełne)

 • Wsunąć pierwszą deskę od góry w profil U z zamocowaną pierwszą przekładką dystansową. Wsunąć drugą przekładkę dystansową na pierwszą deskę. W celu zapewnienia prawidłowej rozszerzalności materiału, można przykręcić lub pokleić wyłącznie przekładkę dystansową pod deską dolną. Kolejne przekładki i deski powinny mieć możliwość swobodnego rozszerzania się do góry. Upewnić się, że profil U jest o kilka centymetrów dłuższy niż górna krawędź ostatniej deski. Wsunąć ostatnią przekładkę. Słupek powinien wystawać o kilka centymetrów powyżej górnej krawędzi ogrodzenia, aby zapewnić swobodną rozszerzalność materiału.

WYKOŃCZENIE

 • Słupki są wykańczane poprzez przyklejenie wewnętrznych krawędzi daszka do słupka.

Listwa Separacyjna

Są trzy różne metody montażu Listew Separacyjnych systemu Duofuse do ogrodzeń z siatki.

Zanim Państwo zaczniecie, prosimy się upewnić się, które listwy i profile pomocnicze będą pasowały do ogrodzenia.

Panele z drutu

 • Wsunąć pierwszą listwę (DFPR30 lub DFPR35) w panel, po czym umieść klips żeby go zabezpieczyć. 
 • Następnie spleć resztę listew w druciany panel. Wybierać listwę dopasowaną do szerokości siarki. (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47). Wzmocnić je za pomocą klipsóws.
 • Gdy wszystkie listwy znajdują się w panelu, można zainstalować profil DFPR22. Opcjonalnie można umieścić profil górny DFPR49 na górze ogrodzenia.

Podwójny Panel Druciany (2D)

 • Zamocować dolny profil DFPR22 lub DFPR22L
 • Wsunąć pierwszą i ostatnią listwę w panel. (DFPR30 lub DFPR35 w zależności od szerokości siatki)/li>
 • Następnie umieścić resztę listew w panelu. (DFPR43 lub DFPR47)
 • Na koniec, opcjonalnie można zamontować na górze profile DFPR49 lub DFPR49L.

Panel 3D

 • Wsunąć pierwszą i ostatnią listwę (DFPR30 or DFPR35) w panel, po czym umieścić klips dla wzmocnienia.
 • Umieścić profile V w zagięciach. Wybór mocowania zależy od panelu i różni się w zależności od producenta i typu siatki.
 • Po zamontowaniu profilu V, wsunąć resztę listew w panel. Po ich umieszczeniu należy użyć klipsów, aby je wzmocnić.
 • Kiedy wszystkie listwy są już w panelu, należy zamontować dolny profil the DFPR22. Opcjonalnie użyj górny profil DFPR49.

Interesuje się naszym produktem?

Znajdź dystrybutora Skontaktuj się z nami