Gwarancja

Możemy gwarantować funkcjonalność produktów należących do rodziny DUOFUSE® i odporność na działania termity i innych insektów nie ulega zbytniej degradacji, przy normalnym użytkowaniu(1) określonym, w okresie gwarancji. Jeżeli pojawią się nadzwyczajne ślady zużycia w podanym czasie gwarancji i przy spełnionych poniżej warunkach, Plastivan będzie wymieniać zniszczony produkt lub w inny sposób refundować wadliwy zakup, biorąc pod uwagę stopień deprecjacji w związku z czasem użytkowania oraz upływ terminu gwarancji. Refundacja z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmuje kosztów wymiany i renowacji oraz wszelkich innych wydatków związanych z robocizną, transportem, itd. Każdy defekt produktu musi być zgłoszony do firmy Plastivan w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia wady.

GWARANCJA JEST WAŻNA W OKRESIE 10 LAT OD WYKONANIA APLIKACJI

Niniejsza gwarancja zachowuje ważność, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
- Produkty nie są wystawione na działania temperatury wyższej niż 40°C
- instalacja została wykonana ściśle według opisu montażu, który jest    autoryzowany przez firmę Plastivan
- zniszczenia poprzez niestandardowe użytkowanie(1)
 akty wandalizmu nie są akceptowane przez niniejsza gwarancję
- zniszczenia powstałe w czasie niewłaściwego magazynowania  produktów(2)przez Kupującego nie są akceptowane w świetle zapisów niniejszej  gwarancji
- wyrażenie zgody na inspekcję przez pracownika firmy Plastivan zgłoszonych wad
- instalacja produktów miała miejsce na terenie krajów Unii Europejskiej, Rosji, Norwegii, Mołdawii oraz Białorusi.

(1) użytkowaniu produkty są poddane działaniom w czasie ich żywotności pod zasadą należytej dbałości
(2)Właściwe składowanie materiałów oznacza: produkty są magazynowane pod zasadą należytej dbałości, w której jest brane pod uwagę,
ale nie limitowane do: zabezpieczenia produktów w opakowaniach firmowych i w otoczeniu o normalnej temperaturze, (max 40 °C) i
wilgotności (RH 70-85%). Produkty powinny być chronione przed deszczem i innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Interesuje się naszym produktem?

Znajdź dystrybutora Skontaktuj się z nami