Ecologisch product

Houtcomposiet is een duurzaam en ecologisch alternatief voor hardhout.
Het is gemaakt van een mengeling van houtmeel en PVC. Hierdoor draagt het bij tot de bescherming en instandhouding van de tropische regenwouden.
Er is ook geen nabehandeling nodig met oliën, schadelijke beschermingsmiddelen, pesticiden, ... De geschatte levensduur overtreft deze van conventioneel hout en het is nadien ook volledig recycleerbaar.

EcoVadis

Met trots melden wij dat Plastivan de EcoVadis bronzen medaille heeft behaald. (www.ecovadis.com)

EcoVadis evalueert bedrijven op vlak van milieu, arbeid & mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.
Met onze score behoren we tot de top 35% van bedrijven die de afgelopen 12 maanden door EcoVadis zijn beoordeeld!
Deze prestatie is een resultaat van ons voortdurende streven naar verbetering en ons engagement om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen.

PEFC gecertificeerd

Plastivan is gecertificeerd om PEFC - gecertificeerde producten te mogen leveren. De zorg voor het milieu en de ontwikkeling van duurzame producten heeft ervoor gezorgd dat we vanaf heden dit certificaat kunnen voorleggen. Duofuse houtcomposiet bestaat voor 50% uit houtmeel. Dit hout heeft zijn herkomst in duurzaam beheerde bossen. Dit houtmeel wordt in een eigen granuleerinstallatie gemengd met PVC tot WPC-korrels die daarna gebruikt worden in de productie van houtcomposiet terrasplanken en afsluitingen. Houtcomposiet is achteraf ook volledig recycleerbaar.

Door dit certificaat is Duofuse het milieuvriendelijke alternatief voor tropisch hardhout.

PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het letterwoord voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Meer info: www.pefc.be

Verbintenis van de directie

Plastivan beschikt over het PEFC certificaatnummer WOOD.BE-COC-001282 en over het licentienummer PEFC/07-31-294 voor het gebruik van het logo en voor de labeling van de producten. De onderneming volgt de norm PEFC ST 2001 voor haar certificatieaangiften en voor het gebruik van labels op en buiten haar producten. Met dit document verbindt de directie zich ertoe de chain of custody in de onderneming in te voeren en alle betrokken personen binnen de organisatie daarop de hoogte brengen.

Plastivan verklaart eveneens dat:
a) Conform de Belgische wetgeving medewerkers toegelaten worden om zich te organiseren en een vertegenwoordiging te kiezen om met de werkgever collectief te onderhandelen.
b) Er geen dwangarbeid of slavernij wordt toegelaten bij onze bedrijfsvoering, conform de Belgische wetgeving.
c) Er geen kinderarbeid wordt verricht, conform de Belgische wetgeving.
d) Elke werknemer dezelfde behandeling geniet
e) Wij ons inzetten om de werkomstandigheden veilig en gezond te houden/te maken, conform de Belgische wet op het welzijn op het werk.

Hebt u interesse in ons product?

Vind een verdeler Contacteer ons