Garantie

Voor de producten uit het gamma DUOFUSE® kunnen wij garanderen dat de functionaliteit van het product en de weerstand tegen termieten en andere insecten behouden blijft en niet buitensporig zal degraderen bij normaal gebruik(1) binnen de vastgestelde garantieperiode. Indien er binnen de vastgestelde garantieperiode onder de geldende voorwaarden een buitengewone slijtage optreedt aan deze producten, dan zal Plastivan het defecte product vervangen, of vergoeden, rekening houdende met een afschrijving in verhouding tot de reeds verlopen tijd en garantieperiode. Uitnemings- en herplaatsingskosten, werkuren of andere kosten (vb. vervoerskosten) vallen niet onder garantie. Een eventueel defect moet ten laatste 2 maand nadat dit werd opgemerkt worden doorgegeven aan Plastivan.

DEZE GARANTIE IS GELDIG VOOR EEN PERIODE VAN 10 JAAR NA INSTALLATIEDATUM

Deze garantie is geldig onder de volgende voorwaarden:
- Niet blootgesteld aan temperaturen > 40 °C.
- De opbouw is conform de plaatsingsinstructies,
gepubliceerd door Plastivan op het moment van aankoop.
- Schade door gebruik(1) en vandalisme vallen niet onder deze garantie.
- Schade door slechte stockage(2) valt niet onder deze garantie.
- Eventuele inspecties door Plastivan toestaan indien een afwijking zich voordoet.
- Installatie in de EU, Rusland, Noorwegen, Moldavië, Wit Rusland.

(1) Onder gebruik wordt verstaan: de materialen worden gedurende hun levensduur behandeld onder het principe van de goede huisvader
(2) Onder goede stockage wordt verstaan: de materialen worden bewaard onder het principe van de goede huisvader, waarbij men rekening houdt met, maar niet gelimiteerd tot: Het bewaren van de goederen in de verpakking in een omgeving waar een normale temperatuur (max. 40 °C) en vochtigheid (RV 70-85%) heerst. Het bewaren van de goederen in een omgeving die is afgeschermd tegen regen en andere weersomstandigheden.

Hebt u interesse in ons product?

Vind een verdeler Contacteer ons