PEFC certificaat

Plastivan is door PEFC Belgium erkend als PEFC gecertificeerd bedrijf. De zorg voor het milieu en de ontwikkeling van duurzame producten heeft ervoor gezorgd dat we vanaf heden dit certificaat kunnen voorleggen. Duofuse houtcomposiet bestaat voor 50% uit houtmeel. Dit hout heeft zijn herkomst in duurzaam beheerde bossen. Dit houtmeel wordt in een eigen granuleerinstallatie gemengd met PVC tot WPC-korrels die daarna gebruikt worden in de productie van houtcomposiet terrasplanken en afsluitingen. Houtcomposiet is achteraf ook volledig recycleerbaar.

Door dit certificaat is Duofuse het milieuvriendelijke alternatief voor tropisch hardhout.

PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het letterwoord voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Meer info: www.pefc.org

Hebt u interesse in ons product?

Vind een verdeler Contacteer ons